banner560

16.02.2021, 13:10

Çin'in saklı vahşeti Doğu Türkistan

Tarihi geçmişi çeşitli zenginliklerle dolu, medeniyet beşiği olmuş, coğrafi konumuyla stratejik öneme haiz özellikleri olan, ekonomik, siyasi, askeri ve jeopolitik konumu yapısıyla dikkat çeken tarihi Türk yurdu Doğu Türkistan... 
 
Bu coğrafyanın etrafında; Afganistan, Pakistan, Rusya, Sibirya, Keşmir, Tibet, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan gibi coğrafyaların varlığı ne kadar stratejik bir konuma sahip olduğunu gösteriyor. Coğrafi potansiyeli, enerji ve maden kaynaklarının çeşitliliği Asya kıtasındaki yeri ve çevresi itibariyle hayati, kritik, dışa açılma kapısı olma adına hassasiyeti yüksek bir mekan özelliğine sahiptir Doğu Türkistan...

Dünyanın yeni denge ve süper güç olma yolunda büyük adımlar atan Çin, böyle bir coğrafyasının tüm nimetlerinden yararlanmak, bölgeyi elde tutabilmek için her yolu denedi, denemeye devam ediyor.

1876 yılı itibariyle Türkistan'ın öz evlatlarının birlik olmaması, iç çekişmeler, dış müdahaler vb. etkenler sonucu Doğu Türkistan Çin işgaline uğramış, arkasından Çin  devletinin bu kutlu coğrafyadaki baskı, zulüm, işkence, sindirme, yıldırma yöntemleri kan ve gözyaşına dönmüştür. Sonrasında ise asimilasyon politikalarını uygulamaya koymuş, bu politikanın acımasız her yöntemine başvurmuş bir devlet Çin... Yaptığı zulmü, vahşeti her defasında dünya gündeminden uzak tutmaya çalışan ve bunu da büyük oranda başarabilmiş, dünyaya  oradaki Türkleri isyancı, ayrılıkçı, terörist  bir topluluk olarak gösterme gayretinde içerisinde olmuş bir devlet Çin...

Doğu Türkistan halkının isteklerine kulak tıkamış, yaşam hakkı tanımayan, ötekileştiren, fakirleştiren, siyasal, demokratik, insan hak ve özgürlükleri elinden alınan, modern çağın köleliğini uygulamaya koymuş bir Kızıl Çin devlet ve hükümeti karşımızda...

İç dünyasında olup bitenden dünyanın haberi olmayacak bir siyaset izleyen Çin devleti, bütün  cihanın gözü önünde  Müslüman  Türkleri katlediyor,  katletmeye de devam  ederken, basın ve iletişimi karartarak, bilgi dezenformasyonu yaparak, bilgi kirliliği oluşturarak yaşanan  Doğu Türkistan dramını bütün dünyadan gizlemeye çalışmaktadır.

Coğrafi konumun siyaset üzerindeki etkisi ve coğrafi olarak avantajlı bölgelerin stratejik olarak da avantajlı olmaları gerçeği, Doğu Türkistan’ı Çin için vazgeçilmez hale getirmektedir. Bu nedenle Çin, işgal ettiği Doğu Türkistan topraklarından çekilmek ve burada bağımsız bir devlet kurulmasına izin vermek yerine, baskı ve şiddetle bu mekanın öz evlatlarına işgali kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bir yandan da haber alma ve iletişim özgürlüğü de dahil olmak üzere her türlü özgürlüğü ortadan kaldırıp, Doğu Türkistan’ı kapalı bir kutu haline getirerek, bölgeyi mümkün olduğunca dünya gündeminden uzak tutmaktadır.

Dünyanın  Doğu Türkistan'da yaşanan vahim hadiselerden bilgi almasına engel olmuş ve  kendilerini haklı çıkaracak  tüm argümanlara kullanmış ve kullanmaya devam etmektedir. Uygur Türklerinin kadını, yaşlısı, genci, çocuğu  her gün göz yaşı döküyor. Kan ağlıyor. Ama şerefini ,namusunu, izzetini, istikbalini, kimliğini, dinini ,dilini yaşatmak için herşeye göğüs germiş, germeye de devam ediyor. 

ÇİN DEVLETİ, VAHŞET YAŞATTIĞI MÜSLÜMAN TÜRKLERİ ASİMİLE ETMEYE YÖNELİK NELER YAPIYOR?

1949 tarihi sonrasında işkence baskı ve zulmü artıran Çin, Uygur Türklerine insanlık dışı, akla ziyan uygulamalar yapmış, yapmaya da devam etmektedir. Bu uygulamalar; 

☑️ Uygur Türklerini baskı ve şiddet uygulamaları ile  zorunlu göç ettirmek,  

☑️ Bölgeye Çinli nüfus ithali yaparak nüfus dengesini değiştirmek,

☑️ Dini, kültürel,siyasi kısıtlamalar ve yasaklar getirmek,

☑️ Sağlık, ekonomik, sosyal yaşamda getirilen kısıtlamalar,

☑️ Şehir ve toplumsal hayatın uzağında tutabilmek,

☑️ Yeni doğan çocukların nüfusa kaydedilmeyerek vatandaşlık haklarından mahrum bırakmak ve varlıklarını yok saymak,

☑️ Hak arayışı niteliğindeki eylem ve gösterileri terörist eylemleri gösterip yargısız infazlar gerçekleştirmek, 

☑️ Sık sık çeşitli bahanelerle gözaltılar yapmak ve ve yargılananların bir çoğunu infaz etmek, 

☑️ Askeri tatbikat, nükleer denemelerin bölgede yapılarak Türkleri korku düzeni içerisinde yaşatmak,

☑️ Bölgenin sağlık hizmetlerini yetersiz kılmak bu sayede doğal yoldan oluyormuş gibi hastalık ve ölüm oranlarını artırmak,

☑️ Kürtaj yaptırma yôntemiyle Türk nüfusunun artışını kontrol altında tutmak,

☑️ Çalışma şartlarını ağırlaştırma, yaşam şartlarını zorlaştırma yoluyla toplum hayatından izole etme,

☑️ “Uygur kadınlar  çifte akraba programı” adı altında  Çinlileri ile evlenmeye zorlanıyorlar. Ahlâk, vicdanı, insanlık dışı aşağık bir uygulamaya izin vererek aslında hükumet destekli ırkçı kitlesel tecavüz  uygulanmış olmaktadır.. Uygur kadınları evlerinde Çin erkekleri ile döşeklerini  paylaşmaya zorlanıyorlar. 

BBC Türkçe'de ki yayınlar, Doğu Türkistan'dan sürgün edilen veya kaçabilenlerin anlattıklarına, kısıtlı imkanlarla bölgede BM adına inceleme yapan heyetlerin raporlarına bakıldığında söylenenlerle yaşananların anı paralelde kesiştiğini kanıtlıyor gözüküyor.

Aslında Çin hükümetleri Doğu Türkistan hakimiyeti için planlı, programlı, insanlık dışı uygulamalarla sistematik olarak etnik temizlik yapmaktadır. İnsanlığın gözü önünde bunu yaparken yaptıklarını gizlemeye, haklı çıkartmaya çalışırken dünya çoğunu görüyor ama bu zulme, işkenceye, vahşete sessiz kalıyor. 

Çin Komünist Partisi’nin bu uygulamaları yeni değil... Tibet'te de     " yeniden eğitim " programı adı altında benzeri zulüm ve vahşete imza attığı dünya basınına, medyasına yansımıştır.
 
ÇİN,  DOĞU TÜRKİSTAN'DAN NİÇİN VAZGEÇMİYOR ?

Öncelikle haritaya Doğu Türkistan'ın konumu ve özelliklerine bakarak değerlendirme yapmak gerekir. Bu sayede niçin bölgeden vazgeçmediğini daha iyi anlayabiliyoruz. 

☑️ Son dönemde Doğu Türkistan'dan çıkartılan zengin doğal gaz rezervinin Çin'e sağladığı ekonomik kazancı,

☑️ Çin'in batıya açılan straik kapısı olması ve lider devlet olma yolunda Çin'e Doğu Türkistan'ın sağladığı avantajlar,

☑️ Petrol, volfram (silah sanayisinde kullanılan önemli bir maden), altın, gümüş, platin, palatyum, kömür, bakır ve uranyum gibi stratejik ham maddeler ve sayısız yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip bölge olması,

☑️ Doğu Türkistan petrollerinin İran ve Irak petrol rezervlerinin yaklaşık 10 katı oranında olduğunun düşünülmesi, son yüzyılın Kuveyt'i  ve Çin'in bölgeyi gelecek hedefleri adına "Umut Denizi " olarak adlandırması,

☑️ Çin  milli gelirinin yıllık yüzde 40'ını Doğu Türkistan'dan elde ettiğini düşünüldüğüne göre,

☑️ Rusya'ya komşu olan Çin'in Doğu Türkistan'ı tampon bölge olarak kullanması, bunun için bölgeye askeri yığınaklar, askeri üsler ve nükleer silahları konuşlandırmış olması,

☑️ Orta Asya'dan  Çin'e gelebilecek boru hat veya hatlarının geçiş coğrafyasının mecburi olarak Doğu Türkistan'dan geçme zorunluluğu,

☑️ Çin'in en büyük pamuk üretim bölgelerinin başında gelmesi Doğu Türkistan daha önemli kılan nedenlerdendir.

Neden bu katliamlara , zulümlere, işkencelere, tecavüzlere, insan olanın yapamayacağı vahşete sesiz kalınıyor ? Neden ? Ekonomik, Ekonomik, Ekonomik...  Siyasi, Siyasi, Siyasi... Çin'in bugünkü durumuna  bakınca neden sessiz kalınıyor anlaşılır.

Kızıl Çin yönetimi, Doğu Türkistan’ı denetim altında tutabilmek için sürekli yeni stratejiler geliştiriyor, bölgeyi müslüman Uygur halkına bırakmak istemiyor. Çin yönetimi; stratejik,siyasi, ekonomik olarak temel taşlarından biri olan bu bölgeyi tam anlamı ile Pekin’e bağlı hale getirebilmek amacındadır. Bunu başarabilmek için her türlü yöntem ve politikayı acımasızca vahşi bir şekilde uygulamaktadır.

Uygur Türkleri, kızıl Çin yönetiminin acımasız, akıl almaz, insanlık dışı aşağılık vahşeti karşısında; onuru, şerefi, kimliği ve varlığı için direnmeye, var olmaya çalışmakta, sessini dünyaya duyurmaya çalışmaktadır. Buna karşı Çin ise hilekar, ikiyüzlü siyaseti ile olanları terör eylemleri olarak gösterip dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. 

Herşeye rağmen; URUMÇİ katliamı, BARIN katliamı, GULCA  katliamı başta olmak üzere Çin'in Doğu Türkistan Uygur Türklerine uyguladığı katliamları gizlemesi mümkün değildir. Tarih bu katliam, dram, zulüm, tecavüz ve vahşetleri kaydetmiş olup günü geldiğinde önlerine koyacak hesabını soracaktır. Tarihin sayfalarına bakıldığında Çin'in yaptıklarını çok iyi bilen bu millet, zamanın geldiğinde karşılığını vermek için sahne alacaktır.

✔️ Altay Kartalı Osman Batur'un
Doğu Türkistan ın Kaplan Kürklü kahramanı Alibek Hakim'in, kamplarda tecavüze uğrayan günahsız kız çocuklarının ve kadınlarının istikbal ve istiklalleri uğruna şehit olmuş Uygur kardeşlerimizin aziz hatıralarına,

✔️ Polislere 'Yaşamak istemiyorum. Özgür olmak ve kocamı geri almak istiyorum. Ülkemizde kanun yok mu? Bize barış içinde bir hayat vermek istemiyor musunuz?' diye haykıran, polisin buz kesip geri çekilmesine sebep olan, Urumçi katliamının direniş sembol kadını Tursun Gül'e ithafen.

Unutmadık, unutmayacağız...

Yorumlar (7)
Yaşar Dursun 3 ay önce
Ne saklı si? Herşey bütün dünyanın gözü önünde oluyor. Tek ağzını açan da bizim hep kızımız ABD. Bizim yeni Türkiye susuyor, bizim büyük liderlerimiz, liderlerimiz susuyor. Aşıyi ucuz almak için Türkiye ye kaçan Uygur lar cine geri gönderiliyor. Milyonlarca suriyeli Türkiye de kalabiliyor ama bir kaç uygurlara göz göre göre cine ölüme yolluyoruz. Çok çok utanç verici bir durum!
Vatandaş 3 ay önce
Çok güzel bir yazı elinize sağlık.mazlumlarin yanındayız diyen iktidar Doğu Türkistan hakkında neden bir girişimde bulunmuyor.yoksa Suriyedeki Filistindeki ve Libyadaki mazlumda Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz değil mi?hatta Turkiyeye sığınan Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz neden zalim Çin' e teslim ediliyor.neyin karşılığında yapılıyor bu.en son geçen hafta Kayseri de Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yapılan destek mitingine polis niye mudahele etti vesselam
BordoMavi61 3 ay önce
Katil çin kahrolasın.
Serko61 3 ay önce
Heryerde müslümanlara zülüm uygulanıyor ama ne hikmetse dünyaya müslümanları tehtid olarak gösteriyorlar, oyun büyük gerçekten, yahudisi,hiristiyani,budisti alayı muslimanlara saldırıyor ve ne yazık ki dünyada muslimanlara liderlik yapacak sözü geçecek tek bir ülke yok nokta,bizim reis demeyin o sadece araplara ağlar Türkler le işi olmaz..
TEŞEKKÜRLER 3 ay önce
Yüreğinize kaleminize sağlık.Burada aslında yazacak fazla bişey yok.Herşey apaçık ortada.Siyasal İslamcı bir iktidar dan Türk Milliyetçiliği beklemiyorum.Ama onlara yalakalık yapanlara sesleniyorum.5 000Ülkü şehidinin kanı size haram olsun.Mankurtlar
doğan yıldız 3 ay önce
türkiye cumhuriyeti suriyelilere gösterdiği hassasiyeti neden doğu türkistanlılara göstermiyor?
Emrullah 3 ay önce
Asimilasyonun kötü olduğunu düşünüyorum. Biz Anadolu da Rumları, Ermenileri, Kürtleri, Arapları, Kafkasyalıları asimile ettik te ne kaybettik?
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 37 83
2. M. United 37 71
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Leeds United 37 56
9. Everton 36 56
10. Arsenal 36 55
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 37 43
15. Brighton 37 41
16. Burnley 36 39
17. Newcastle 36 39
18. Fulham 37 28
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@