CHP Trabzon İl Başkanı Dr. Nurcan Aşcı Demiröz, “Ülkemizin nüfus yapısı değişim geçirmektedir” dedi.

Demiröz yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Uygulanan ekonomik politikalar emeği ile geçinen sınıfları yoksulluk sınırının altına itmiştir. Orta sınıf toplumun ilerlemesini, dönüşümünü sağlayan sınıftır. Ne yazık ki yoksulluk sınırının altına itilmiştir. İlerleme ve dönüşüm durmuştur. Ülkemizin nüfus yapısı değişim geçirmektedir. Doğum ve ölüm oranları azalmakta, buna bağlı olarak nüfus yaşlanmaktadır. Önlem alınmazsa ileride toplumsal sorunlara neden olacağı açıktır.

Nüfus içerisinde 14-64 yaş sınırı çalışma çağı olarak kabul edilmektedir. 0-13 yaş sınırı çocuk sayısını, 65 yaş üzeri ise yaşlı nüfusu oluşturmaktadır. Çocuk ve yaşlı sayılarının toplamının çalışma çağındaki nüfusa oranı bağımlılık oranıdır. Ülkemizde bağımlılık oranı artmaktadır. Genç işsizlik oranları verilen istatistik değerlerinin üzerindedir. Aynı zamanda ülkeye kabul edilen vasıfsız göç sosyal güvenlik sistemini ve toplumsal yapıyı tehdit etmektedir. Borçlanarak, üretmeden sosyal güvenlik sistemine yeni çalışanları dâhil etmeden, toplumsal huzuru korumak mümkün değildir.

Ağır ekonomik kriz, yüksek enflasyon emeği ile geçinen toplumsal sınıfları meydanlara dökmüştür. CHP muhalefette iken seslendirmiş olduğu sosyal demokrat politikalarla, taşerona kadro, emekliye bayram ikramiyesi, 3600 gösterge, emeklilikte yaşa takılanlarının sorununu çözmüştür. İktidara geldiğinde uygulayacağı politikalarla toplumun huzurunu ve güvenliğini sağlayacaktır. Emeği ile geçinenler rahat bir nefes alacaktır. CHP halkın partisi, mutluluk ve huzurun partisidir.”