19.07.2021, 11:52

Canlıların uzun ömürlü olanı

Trabzon’da kurulmakta olan “Sporcu Performans ve Data Merkezi” ilk desteği Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’ndan (DOKA’dan) almıştı. On gün kadar önce iki bakanlık (Gençlik Spor ve Sanayi Bakanlığı) sporda bir protokol imzaladılar. İki bakan tanıklık için 21 üniversitenin tüm spor bilimleri fakülte dekanları ve BESYO müdürleri ile TÜBİTAK Başkanı da çağrılıydı.

21 üniversiteyle antrenör (çalıştırıcı) yetiştirme protokolü yapılacak bunlardan biri de Trabzon üniversitesi oldu.

Her iki bakan da sporun bir sektör olarak destek kapsamına alındığını; akademik çevrenin tanıklığı ile ilgisi ve bilgisi olsun istiyordu.

Trabzon’da kurulmakta olan “sporcu performans ve data merkezi” ülkeye ve sporumuza değer üretecek önemli bir merkez olarak kuruluyor. Arazi tahsisinden sonra inşaat süreci neredeyse sonlandı. Makine satın alımları yapılmış, merkezde bir üretim bandı kurulmasının son aşamasına gelindi. Şimdi içine makine ve donanımın yerleştirme işi başlayacak.

Peki bu gelişmelerle işin sonuna mı gelinmiş oluyor?

Hayır.

Yaa!?

Bu merkez için yukarda sayılanlar ve yapılanlar işin yarısı bile değil. İşin asıl ağırlığını “işe hayat katma çabaları” oluşturacak. 

Bir işletme hayata geçiyor, bir şirket kuruluyor, o zaman global bir şirket vizyonuyla işletme yönetimi ihtiyacı doğuyor.

Marşa basmadan önce

Eylem planını hayata geçirecek, değer yaratacak süreç henüz önümüzde.

Konu üzerine gözlemlerim eksik bir yanımızın olduğunu söylüyor.

Arazi tahsisi, inşaat, makine - ekipman alımları ve mekana yerleştirme işleri işin % 30’u hadi 40’ı diyelim.

İnsan?

Teknoloji ve yapay zekanın performansı ne derece gelişirse gelişsin, maddi ve kültürel zenginlik üretmenin özünde “insan” yerini ve önemini korumaktadır.

Sporcu performans ve data merkezi bir işletme olarak var olacak. Bu işletmenin uzun ömürlü ve sürdürülebilir olması için işletme bilimin yol göstericiliğine ihtiyaç var. Kritik eşik ise üç ortaklı bu yapının bir yönetim planı, bir stratejik yol haritası ve paydaşlarla uyum yeteneği ile ete kemiğe büründürülmesidir.

Bu merkez bilimin ışığında, ileri sürdüğü varsayımları sürekli sorgulayan bir model anlayışına sahip olmalı. Ortaklardan TRU SBF, performans ve data merkezinin deneyim kazanması için katkı vermesi, beslemesi, elde edilen çıktıları yayına hazırlaması gibi süreçler tasarlanmalı.

Merkezin Trabzon, bölge - ülke ve komşu coğrafyalarında da rüzgarı  hissedilecek, değer katacak merkez için işleri kolaylaştırmak sporun paydaşlarının görevidir.

Merkezin stratejik yol haritasına, uygun bir eylem planına, bir yönetim sistemi içinde ele alınması uygun mudur? Değer katan insanların işlerini kolaylaştırmak için yönetim sistemi düşünülebilir mi? 

Cevaplar evet ise;

O zaman yalnız Trabzon’da değil, ülke sporunda da değer yaratma zincirinin onurunu yaşayacağız demektir.

İyi bir yönetim stratejisi, uzun ömürlü bir işletmenin kilit noktalarından biridir. Trabzon’da ve Ülkemizde de bu onuru yaşamak ve yaşatmak güçlü bir stratejik yol haritası (eylem planı) ile hayata geçirilmesi önemli olacak. 

Yorumlar (1)
Tahsin KALAYCI 2 ay önce
Katkı veren herkesi kutluyorum.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@