Trabzon'daki rant Ankara'da

İÇİŞLERİ Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Çukurçayır Belediyesi'ndeki arsa rantını ve mahkeme dosyalarını gündeme getirerek, işlem yapılıp yapılmayacağını sordu. Araziyi Satın

Bölgesel 15.11.2008, 08:41
Trabzon'daki rant Ankara'da

İÇİŞLERİ Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Çukurçayır Belediyesi'ndeki arsa rantını ve mahkeme dosyalarını gündeme getirerek, işlem yapılıp yapılmayacağını sordu.

Araziyi Satın Alıp İmara Açmışlar
HAMZAÇEBİ, Çukurçayır Beldesi'nde bir arazinin (56 dönüm) orman ve tarım arazisi olarak imara kayıtlı iken bu arazinin AK Partili Belediye Başkan Vekili ve ortakları tarafından satın alınarak imara açıldığını ve başkanın da bu işe ortak olduğunun söylendiğini dile getirdi.

Bakan Atalay, İhbar Kabul Edip Soruşturma Açtı
İÇİŞLERİ Bakanı Beşir Atalay ise verdiği cevapta, bu konuda İçişleri Bakanlığı'na herhangi birşeyin intikal etmediğini, valiliğin soruşturma başlattığını söyledi. Atalay, “Biz de şimdi bunu bilgilenme olarak kabul ettik. Biz de soruşturma başlatacağız” dedi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi sırasında Plan Bütçe Komisyonu Üyesi ve Trabzon Milletvekili M. Akif Hamzaçebi, Çukurçayır Belediyesi'ndeki arsa rantını ve mahkeme dosyalarını gündeme getirerek, işlem yapılıp yapılmayacağını sordu. Plan Bütçe Komisyonu'ndaki Çukurçayır gündemi şöyle gelişti, Hamzaçebi: "Bakın, Trabzon'da olan olayı, ben sizin dikkatinize sunmak istiyorum:

Trabzon'da bir belde belediyesi var, Çukurçayır Beldesi Belediyesi. Trabzon İli Merkez Çukurçayır Beldesi'nde dikili fındık bahçesi olarak kullanılan ve tapuda 657 parselde kayıtlı olan parsel ile çam ormanı niteliğindeki tapuda 658 sayılı parsel numarasıyla kayıtlı olan taşınmazlar özel mülkiyete konudur.

Çukurçayır Beldesi'ndeki yapılaşmaya paralel olarak taşınmazlarını değerlendirmeyi arzu eden eski malikin belediyeye başvurusunda yasal engellerden söz edilerek taşınmazın inşaat alanı olarak kullanım olanağının bulunmadığı bildirilmiş, talebi yasal nedenler ortaya konmak suretiyle kabul edilmemiştir.

Taşınmaz maliki, taşınmazının yapılaşma yönündeki olumsuzluklarının oluşturduğu ekonomik değer kaybını göz önünde bulundurarak taşınmazını başka kişilere satar. Satın alanlardan biri hâlen Çukurçayır Belediyesi'nin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne mensup meclis üyesi ve Belediye Başkan Vekilidir. Tapuda taşınmaz malikleri arasında yer almamakla birlikte, Belediye Başkanının da bu taşınmazın paydaşları arasında yer aldığı söylentisi mevcuttur.

Taşınmazlar el değiştirdikten sonra, taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak büyük bir hareketlilik yaşanmaya başlar. Taşınmazın tarım alanı ve kısmen orman olmasına bakılmaksızın, mevzuata aykırı şekilde yapılaşmaya öncü iş ve işlemler yapılmaya başlanır ve bu çerçevede imar planı değiştirilmek suretiyle bu parseller yapılaşmaya açılır. Bunlara karşı, imar planı değişikliğine karşı ilgili kişiler idare mahkemesinde dava açar.

Davanın açılması üzerine, bu plan değişikliğinden vazgeçilir ve sonuçta, dava konusuz kaldığından dava düşer tabii ki. Buraya kadar herhangi bir sorun yok gibi gözüküyor. Sonuçta, bir plan değişikliği yapılmış, sonra bu plan değişikliğinden de vazgeçilmiş, tekrar durumun eskiye irca olduğu düşünülebilir. Ancak imar düzenlemesinde doğal karakteri korunacak alan olarak belirlenen bu parsellerle ilgili olarak içinde bulunduğumuz 2008 yılında tekrar bir imar planı değişikliğine gidilir ve belediye meclisinden böyle bir imar planı değişikliğine ilişkin karar çıkar.

Şimdi, bu kararın tasdiki aşamasındadır konu. Konu, yine Trabzon gündemindedir. Sayın Vali, bu konuda titizlikle hareket ediyor. Sayın Valinin tutumundan herhangi bir şekilde bir endişem söz konusu değil. Bu konuda da gerekli yasal işlemi yapacağından eminim. Ancak plan değişikliği yasalara aykırı olarak yapılıyor, ilgili yasaya, Orman Kanunu'na, imar yönetmeliklerine ve Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak yapılmaktadır.

Bu çerçevede, ben Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: Bu konuda siz de Bakanlık olarak ayrıca bir inceleme yapmayı düşünür müsünüz? Bu belediye hakkında, bu belediye başkanı veya bu olayda sorumluluğu olan kişiler hakkında bir işlem yapmayı düşünür müsünüz? Bu nedenle, görevden alma yetkiniz var mıdır? İçişleri Bakanı olarak sizin bu nedenle, böyle uygulamalar nedeniyle bir belediye başkanını görevden alma yetkiniz var mıdır? Varsa, böyle bir idari işleme girişmeyi düşünüyor musunuz?

Belediyeyle ilgili kamuoyuna yansımış, basına yansımış olan başka konular var, ihalelerdeki usulsüzlük konuları var. Ancak onlarla ilgili olarak Valilik, İl İdare Kurulu soruşturma izni verip ilgili mercilere intikal ettiği için, onlara ilişkin herhangi bir şey söylemiyorum.

İÇİŞLERİ BAKANI BEŞİR ATALAY (Devamla) – Bu konuda hiçbir müsamaha yok.
Trabzon'la ilgili Çukurçayır… Şimdi, valilikten de onu bilgi aldı arkadaşlarımız. Bakanlığımıza bu konuda hiçbir şey intikal etmemiş. Genellikle bu konular tabii, Bakanlığımıza bir şekilde intikal eder veya ya bir şikâyet veya normal denetlemede dikkat çeker, valiliğe intikal etmemiş. Ama valilik bu konuda zaten soruşturma başlatmış, biz de şimdi bunu bilgilenme olarak kabul ettik. Biz de soruşturma başlatacağız onu ifade etmiş olayım.Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@