7m


7m

hyundai

Trabzon'da yeni bir dernek

2007 yılı son aylarında, 15 avukat arkadaşın bir araya gelerek kurdukları Trabzon Barış Hukuk Ve Tahkim Derneği, Trabzon basını ile kahvaltıda buluştu. Toplantıda dernek ile ilgili bilgi veren Avukat Hasan Şentürk, “Adalet hissinin tatmin edilmesi, hukuku

Bölgesel 29.08.2008, 16:34
Trabzon'da yeni bir dernek

2007 yılı son aylarında, 15 avukat arkadaşın bir araya gelerek kurdukları Trabzon Barış Hukuk Ve Tahkim Derneği, Trabzon basını ile kahvaltıda buluştu.

Toplantıda dernek ile ilgili bilgi veren Avukat Hasan Şentürk, “Adalet hissinin tatmin edilmesi, hukukun içselleşmesi, halkımız ile hukuku sistemimizin kaynaşmasının sağlanması, dünyadaki ve ülkemizdeki hukuki gelişmeleri takip edip halkımızın aydınlatılması, güncel gelişmelerin takibi ve hukuki açıdan değerlendirilmesi, hukuk kültürünün yükseltilmesi, Hukuk ve Yargı sistemimizin çağın gereklerine uygun gelişmesi ve düzenlenmesi için bilgilendirici ve teşvik edici faaliyetlerde bulunmayı amaç edinmiştir” dedi.
Tahkim Yargılaması; taraflar arasında doğmuş veya ileride doğabilecek olan belli hukuki uyuşmazlıkların, devlet mahkemeleri dışında, genellikle taraflarca belirlenen ve adına hakem denilen tarafsız özel kişiler eliyle nihai olarak karara bağlanmasını ifade ettiğini söyleyen Şentürk, “Anayasalara göre, uyuşmazlıkların mahkemeler eliyle çözümlenmesi esastır. Tahkimde hakemlerin verdiği kararlar, aynen mahkeme kararları gibi bağlayıcıdır. Çünkü devletin üç temel işlevinden biri de yargıdır. Klasik düşünce çerçevesinde, devletin üç temel işlevinin (bu arada, yargı işlevinin) devri, kural olarak söz konusu olamaz. Zira bu üç temel işlev devlet olmanın gereğidir; bu üç işlev, temelde devletin gücünün göstergesidir.
Tahkim, bir yandan iç hukuk bakımından geç çalışan devlet mahkemelerine bir alternatif olarak değerlendirilmekte ve bu yönde yapılabilecekler üzerinde durulmakta; diğer yandan milletlerarası ilişkiler yönünden gittikçe küçülen ve globalleşen Dünya'da uyuşmazlıkların çözümünün gerçekleştirilebileceği en uygun yer olarak görülmektedir. Özellikle son yıllarda gerek en gelişmiş ülkelerde gerek gelişmekte olan ülkelerde tahkim mevzuatlarında yepyeni değişiklikler yapılmıştır. Tahkimle ilgili gelişmelerin süreceği muhakkaktır; çünkü ülkemiz, Ulu Önderimiz Atatürk'ün gösterdiği "çağdaş uygarlık" içinde yer almak durumundadır” diye konuştu.
Uzlaşma, Bilirkişilik, Köy İhtiyar Heyeti, Hatırı sayılır kişilerin ihtilafları çözmek için cemaat oluşturması gibi arabuluculuk bizim kültürümüz içinde zaten var olduğunun altını çizen Şentürk, “Fakat, bu kültürü Batı ve ABD kurum haline getirmiş, bu kültüre resmiyet kazandırmıştır. Halen Amerikan ve Avrupa Hukuku'nda önemli yer tutan tahkim, yargılamanın kısa sürmesi, tarafların kendi hakemlerini seçebilmeleri ve ekonomik olması gibi nedenlerle genel yargı sistemi içerisinde öncelikli olarak uygulanmaktadır.
Tahkim sayesinde sözleşmesel veya ticari ihtilaflar, hakem heyetinin ilk oturumundan sonra en geç 6 ay içersinde sonuca bağlanır.
Kamu Hukukunu ilgilendiren “Ceza Hukuku, Aile Hukuk, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku” gibi, mesela: boşanma, ayrılık, nesep ihtilafları, evlatlık alma, isim-cinsiyet düzeltmeleri, bir belgenin sahte olup olmadığı hususu, dolandırıcılık tahkimi ile çözülemez. Gayrimenkulun aynına yönelik davalar, Kat Mülkiyeti Davaları, tahkim ile çözülmez. Çünkü bu tür ihtilaflarda tarafların sulh veya kabul şeklinde tasarruf hakları yoktur. Bu ihtilaflar, tarafların iradesi yanında kamu otoritesini de (devleti ) ilgilendirmektedir.
Bu ihtilaflar sonuçları itibarıyla bütün kamuyu ilgilendirdiğinden, çözümün bir tarafında doğrudan veya dolaylı olarak kamu otoritesi vardır. Yani, ihtilafın çözümü sadece taraf iradelerine bağlı değildir. Öyleyse bu tür ihtilaflar tahkim yolu ile çözülemez” ifadelerini kullandı.


Toplantıya Başkan yardımcıları Av.Selmin Köroğlu Yaylacı Av.Yunus Yıldız, Av.Ali Yavuz Güner üyeler Av.Mesut İskenderoğlu, Av.Hasan Şentürk, Av.Hüseyin Yılmaz, Av.Mustafa Kemal Çilingir, Av.Yakup Yıldız, Av.Orhan Öngöz ve Av.Mustafa Öngün katıldı.

elifcavus@haber61.net


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@