kebir reklamı

Trabzon'da neler oluyor!

Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık bu gün 2010 yılı değerlendirmesi ile 2011 yılı hedeflerini açıkladı.  Vali Dr Recep Kızılcık bu gün Zorlu Grand otelde basın mensupları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Öncelikle eğitim konusunu ele alan Trabzon valisi

Trabzon'da neler oluyor!

banner197

Trabzon Valisi Dr. Recep Kızılcık bu gün 2010 yılı değerlendirmesi ile 2011 yılı hedeflerini açıkladı.

 

Vali Dr Recep Kızılcık bu gün Zorlu Grand otelde basın mensupları ile öğle yemeğinde bir araya geldi. Öncelikle eğitim konusunu ele alan Trabzon valisi dr Recep kızılcık Trabzon’un Eğitimde ilk 20 li sıralarda yer aldığını belirterek “  

Trabzon’da eğitimin başarı düzeyini daha üst noktalara taşıyabilmek 81 il arasında ilk ona girmeyi bir hedef olarak koymuştuk. Ve 2009 yılındaki çalışmalarımız ile 2010 eğitim öğretim döneminde Trabzon 81 il arasında 21. konuma gelmişti Ancak biz özellikle eğitimde başarının hemen kısa vadede yakalanması mümkün olmadığı için orta vadeli program yaparak 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde bu başarıyı yakalayabilmek için toplantı ve eylem planını gerçekleştirerek bu sınavda birinci olanın da yapacağımız anaokuluna ismini vereceğimizi vaat etmiştik. Hedef ilk on il arasına girmede bizleri daha yukarıya taşıyabilmesi, öğrenicilerimizi daha motive edebilmesi anlamında birinci olan öğrencimizin ismini bu okula vermeyi hedefledik. Sınav sonuçlarına göre onu belirlemiş olacağız.

2010 yılı içinde Sosyal Bilimler Lisesi’ni Trabzon’a kazandırdık. İki fen bir Anadolu lisesi ile iki anaokulunu da Trabzon’a kazandırdık. Tüm okullarımızın fevkalade önemli olduğunu ama sosyal bilimler lisesinin bu anlamda Trabzon’umuzda çok önemli başarılara imza atacağına olan inancım tamdır.

 

İL ÖZEL İDARESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIMLAR

2005 yılından itibaren hükümet devletimiz hükümetimiz özellikle kırsalda yolsuz ve susuz köy kalmayacak anlamında KÖYDES’ projesini uygulamaya koydu. Bu proje kapsamında köylerde yolsuz ve susuz köyümüzün kalmaması için gerekli olan ödenekleri gönderdi. Zaman zaman bazı köylerimizde köylülerimizin karşı karşıya kaldığı su sorunu hala var. Bu su sorunu daha çok dönemsel özellikle yaz aylarında bir anda nüfus bine çıktığında su kaynaklarının yetersizliğinden kaynaklanan dönemsel sorunlardır bunlar. Yoksa tüm köylerimizin yol ve su anlamındaki ihtiyaçları karşılanmıştır. Mevsimin belki çok kurak gitmesi nüfusun yoğunlaşmasından kaynaklanan bu tür sorunlar olabilir. Sizler de bunları manşet ve köşelerinize taşıyarak bizleri haberdar ediyorsunuz. Ancak genel anlamda yolsuz ve susuz köyümüz olmadığı gibi bunların daha kaliteli içilebilir suya kavuşturulmaları ve yolların asfalt veya beton kaplanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2010 yılı içinde KÖYDES’te köylerimizin yol ve su ihtiyaçlarının karşılanması için 37 milyon TL’lik bir ödenek gelmişti. 28.12.2010 tarihinde ek bir kaynak daha gelerek 14 milyon 491 bin TL yaklaşık 15 milyon TL’lik ek bir ödenek gelerek bizim kaynağımızın 50 milyon TL’nin üzerine çıkmasını sağladı. Bu gerçekten ülke geneline baktığımızda il bazında ya en yüksek ya da ikinci sıradadır. Bu kaynakların Trabzon’umuza gönderilmesinde başta sayın Başbakanımız olmak üzere hükümetimize ve yetkili siyasilere teşekkür ediyorum. Gelen bu kaynakların yüksekliği hacmi ne kadar önemli ise onların etkin olarak kullanılması da bir o kadar önemlidir. Nitekim biz İl Özel İdaresi’ne gelen bu KÖYDES kaynaklarının kaymakamlarımız ile İl Genel Meclisi başkanından oluşan bir komisyon tarafından tahsisi gerçekleştirilmekte. Tahsis edilen bu kaynaklar ilçelerde köylere hizmet götürme, merkezde de merkez köylere hizmet getirme birliği tarafından gerçekleştirilmektedir. Halka en yakın birimler tarafından kamu ihale kanununun uzun prosedürün dışında kısa sürede ihale edilip kaynakların etkin harcanması, amacına uygun harcanması ve denetimlerinin de gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın bu alandaki ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmekte. Bize gelen bu 50 milyonun üzerindeki kaynağın amacına uygun etkin bir şekilde harcanması için gerekli planlama, programlama ve denetimleri gerçekleştirerek kırsaldaki yol ve su standardının sunulması ve yükseltilmesinde önemli bir başarıya imzayı attığımızı gururla söyleyebilirim.

İl Özel İdaresi’nden gerçekleştirilen bu harcamaların yanında, İl Özel İdaresi’nin kendi kaynaklarını kullanarak da yine yol ve su ve benzeri kırsal alana yönelik hizmetler yürütülmüştü. Bu anlamda KÖYDES kapsamında köylerimize kazandırılan yol ve suların sadece miktarlarından bahsedeceğim. Stabilize kaplama anlamında 29 km’lik asfalt 87 km lik asfaltı kırsala götürdük. Beton yol olarak 68 km. Asfalt konusunda, şehir merkezinde hangi kalitede asfalt var ise kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın da aynı standart ve kalitede asfalta sahip olmalarının eşitlik anlamında kırsal ile şehir arasındaki hizmet kalitesinin sağlanması anlamında son derece önemli olduğunu düşündüğümüz için İl Özel İdaresi olarak sunduğumuz asfalt hizmetlerinde beton asfalt hizmetini getirdik ve kaplama asfalt uygulamasını uygulamadan kaldırdık.

 

Asfalt kaplama yapacak kadar zengin bir il ve ülke değiliz.çünkü asfalt kaplamayı gerçekleştirdiğinizde bunun bir yıl bilemediniz üç yıl içinde tekrar yama denilen tadilat ve tamirat ihtiyacı ortada. Çünkü yağışlı bir coğrafyadayız. Yolun bozulmasına en fazla etkin eden unsur altyapısını da iyi yapmamışsanız yağmurdur. Bu kaynak israfına neden olmamak veya ortadan kaldırmak için yollarımızı beton asfalt yapalım. Altyapısını da sağlam yaptığınızda en az beş altı yıl belki on yıl dokunulmadan böylece güzel bir yol standardına da kavuşmuş olalım dedik.

[PAGE]

 

 

TARIMI DESTEKLEDİK

Tarımın desteklenmesi, özellikle Ligarba başta olmak üzere bodur elma gibi yöremizde yetişen ve gelir getirici meyve yetiştirmeyi teşvik etmek üzere de önemli oranda kaynak aktarıp onların ligarba veya bodur elma bahçelerinin oluşturulması konusunda önemli çalışmalar yürüttük ve önemli başarıları da yakaladığımızı söyleyebiliriz. Özellikle kırsalda ülkemizin de sorunu olan ve şehrimizde yoğun olarak hissedilen hayvancılığın maalesef azalması neticesinde hepimizin günlük hayatını doğrudan etkileyen et fiyatının düşürülmesi için devletimiz çok önemli sıfır faiz ile kredi vermekte. Bunun çiftçilerimiz tarafından daha iyi anlaşılabilmesi daha modern çiftliklerde büyükbaş hayvancılığın yapılabilmesi için ilçelerimizin tamamında bilgilendirmeyi gerçekleştirdik ve bu sayede önemli oranda kredi talepleri oldu. Bu talepler sonucunda önemli oranda da kredilendirme gerçekleşti. Bu çalışmaları desteklemek için İl Özel İdaresi’nden biz de belirli kaynağı ayırıp çiftçilerimizin hayvancılık alanında iştigal etmeleri, ülkemizin et açığının kapatılmasında katkı sağlamaları özellikle turizmde kalkınmayı hedeflemiş bölgemizde gelen turistlerimize daha lezzetli yemeklerin sunumunda bölgede yetişmiş olan et ve süt ürünlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

[PAGE]

 

 

TURİZM ÖNCELİĞİMİZDİR

Artık İl Özel İdarelerinin sadece köy hizmetlerinden ibaret olmadığı, sadece köylerimize yol ve su götüren başka işlerle iştigal etmeyen bir birim olmadığını artık kırsal ile şehir arasındaki yaşam standardını yaklaştırma anlamında il özel idarelerinin sosyal, kültürel ve gelir getirici faaliyetleri de desteklemesinin bir önemli görev olduğu düşüncesinden hareketle özellikle bölgemizde 4 bin yıllık geçmişimizin göstergesi olan tarihi ve kültürel değerlerimizin gün yüzüne çıkarılarak turizmin hizmetine sunulması alanında da aktif olarak yer alması gerektiğini düşündüğümüzden bu alana da önemli kaynakları ayırmaya başladık. Nitekim bildiğiniz gibi Sürmene’de Memiş Ağa konağımız var. Tarihi bir binanın satın alınıp restore edilip turizmin hizmetine sunulduğu gibi hemen omun karşısında Yakup Ağa konağı il özel idaresi tarafından kamulaştırılmış olup oranın restorasyonunun bu yıl içinde yapılması için il özel idaresi bütçesine belirli oranda ödenek koyduk. Şehrin merkezinde yer alan ve 17. yüzyıldan kalma bir konağımız var. Buranın restore edilmesi için de gerekli ödeneği il özel idaresi bütçesine koyduk. Bu bütçe ile 2010 yılı içerisinde buranın restorasyonunu gerçekleştirilmesini düşünmekteyiz. Bu restorasyonlar sadece il özel idaresinin bütçesiyle karşılanmayacak. Bu sadece başlangıç için konulmuş ödeneklerdir.

Valiliğimizin koordinasyonunda KTÜ ve STÖ ler ile belediyemizin işbirliğinde yürüttüğümüz Ortahisar Projemiz var. Bunu bir yıldır dillendiriyoruz. Şu anda geçtiğimiz hafta itibariyle proje çalışmalarını yürüten BİMTAŞ firması çalışmaları bizlere sundular. Bunun uygulamaya konulması için koruma amaçlı imar planının yapılması gerekiyordu onun da kararını verdik üç ay içinde gerçekleştirildiğinde artık bizim kazmayı vurma vaktimiz gelmiş oluyor. Bu projenin Trabzon için en önemli tarafı şehre gelen turistin veya misafirlerimizin bize sorduğu temel sorulardan birisi şu; burada bizlerin Türklerin bıraktığı eserler hangileri. Şüphesiz tüm eserler bizlerindir. Ancak 1461’den fatih’in Trabzon’u fethettiğinde Türkleri ve Müslümanları yerleştirdiği Ortahisar’da gelişen mimarinin insanlığın hizmetine sunulmasının bir zorunluluk olduğunu değerlendiriyorum. Gelen misafirlerimizin bize sormuş olduğu sorulara verilecek en güzel cevabın o mimari yapıyı ve o yaşam tarzını orada sergileyerek onlara göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ortahisar projesi yaklaşık 2014-2015 yılına kadar tamamlanabilecek bir proje. Bugünden yarına bitmeyecek ama ben Zağnos, Tabakhane Vadisi ile o projeler tamamlandığında Ortahisar da tamamlandığında Trabzon’un merkezinin sadece Türkiye’ye değil dünyaya yeşili ve tarihi mekanlarıyla bir merkez olabileceğini değerlendiriyorum.

[PAGE]

 

 

OTELLERE EĞİTİM ÇALIŞMASINA HİZ VERDİK

Doğal ve tarihi güzelliklerimizin gelen turistlerimizle paylaşılması için Trabzon’umuzun misafirperverliğine yakışır ağırlaması çalışmaları var. Gelen misafirlerimizin başta bugün bulunduğunuz Zorlu otel olmak üzere diğer otellerde de hizmetin daha insanı ve iyi olması için eğitim çalışmaları yürütüyoruz. 2011 Temmuz’unda gerçekleştireceğimiz olimpik oyunları için gelecek misafirlere hizmet sunacak otellerin diğer sektörlerle beraber daha kaliteli hizmet sunması için personellerin eğitime tabi tutulması programa tabi tutuldu. Turizm bakanlığımızdan gelecek olan uzmanlar marifetiyle otellerde çalışan personelimizin eğitime tabi tutulması söz konusu. Bu çerçevede şehrimizi hem 2011 olimpiyatlarına hem de turizme daha iyi hazırlama imkanına kavuşmuş olacağız.

 

[PAGE]

 

YENİ OTELLER SIRADA

Şehrimizdeki otellerin kapasitelerinin açığının probleminin ortadan kaldırılması için İl Özel İdaresi’ne ait 15 dönümlük araziyi Hilton otellerinden birinin yapılması için Kosifler’e tahsis etmiştik. Ancak maalesef onlar sözleşme imzalamalarına karşın bunu gerçekleştiremeyeceklerini bize yazılı olarak bildirdiler. Biz de kendilerine zaman anlamında kayba yol açtıkları için dava ettik. İptal için gösterdikleri gerekçelerin doğru olmadığını ve bizler tarafından kendilerine çözüldüğünü taahhüt etmiştik. Gayemiz bu hotel açığının giderilmesi. Bu çerçevede aynı yeri beş yıldızlı uluslar arası bir zincirin halkası olacak şekilde bir hotel yapılmak üzere tekrar ihaleye çıktık ve bu ayın 20 veya 25’inde bu müracaatları değerlendirip burada beş yıldızlı bir otelin yapılması için ilgili firmaya bunun tahsisini de yapmış olacağız. Bu konuda ilgilenen yurt içi ve dışından firmalar var. Eminiz ki en iyi, en doğru inşaatı ve işletmeciliği kim yapacaksa yetkili kurulumuz yeri onlara tahsis edecektir. Böylece şehrimizin bu anlamdaki açığını da kapatmış olacağız. Ben bir hotelin eksta yapılacak daha ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Nitekim önümüzdeki pazartesi Avustralya’da yaşayan bir hemşehrimiz buraya davet ettik. Yatırım düşündüğünü söyledi. Ben de yatırım imkanlarını kendisine söyledim. Pazartesi buraya geldiğinde ikinci bir beş yıldızlı otelin kendisine yapması için tavsiyede bulunacağım. 100 milyon dolar civarında bir parayı yatırım için ayırdığını ifade etti. Ümit ediyorum ki ikinci otelin yapımına talip olur ve Trabzon yeni hotellerine de kavuşmuş olur.

[PAGE]

 

YAYLALAR BİRBİRİNE BAĞLANIYOR

Bu alanda yayla kentlerimizi daha etkin olarak değerlendirmemiz kaçınılmazdır. Doğu Karadeniz Master Planı projesi ile Samsun’dan Bayburt ve Artvin’e kadar tüm yaylaların sahile inmeden birbiriyle bağlantılarının kurulması, gelen turistlerin daha rahat koşullarda konaklamalarını sağlayacak tesisler gündemde. Bu çalışmalar yürütülürken ana hedef yeni yolların yapılması olmayıp mevcut standart yolların onarılmasıdır. Bu çevre sayesinde turizmi geliştireceğimize inanıyorum. Biz doğayı tahrip ederek turizmi geliştirmek istemiyoruz, tersine doğal güzelliklerimizi muhafaza ederek. Ancak ulaşımı ve konaklama imkanlarını rahatlatarak Doğu Karadeniz Bölgemizde turizmi geliştirmek ve burayı bir cazibe merkezi haline getirmek arzusundayız. Bu planı başlatma anlamında yine son bir hafta içerisinde bölgedeki her vilayete birer milyon TL turizm bakanlığımız altyapı çalışmalarını yürütmek üzere para gönderdi. Bu da hem siyasi iradenin hem de devletimizin bu alana bu plana verdiği önemin bir göstergesidir. Bu parayla altyapı çalışmalarını biran önce başlatıp yaylalarımız arasındaki ulaşımı daha rahatlatıp daha fazla yurt içi ve yurt dışından turistleri çekme imkanına sahip olacağız.

[PAGE]

 

 

TRABZONSPOR YAYLA KENTİ BİZE DEVRETTİ

Düzköyde bir yayla kentimiz var. Bir dönem Kızılay’a bir dönem TS’ye tahsis edilmişti. TS yönetimi bize devretti. Biz de buranın daha etkin kullanılması için işi yapan bir işletmeciye verme arzusundayız. Bir hemşehrimiz buraya talip oldu, geçtiğimiz günlerde yanımıza geldi biz de burayı istediğimiz standartta işletebildiği takdirde verebileceğimizi söyledik. Kendileri resmi talebi gerçekleştirdiler. 2011 olimpiyatlarına orayı da yetiştirmeyi ümit ediyoruz. Böylece yayla kentleri daha etkin olarak kullanma hedefine bir adım daha yaklaşmış olacağız.

[PAGE]

 

 

TRABZON TEŞVİK ALIYOR

Bölgenin kalkınmasında ve istihdam açığının giderilmesinde yatırımların çok önemli olduğunu bu alanda bir kişiyi dahi istihdam edecek olsa o yatırımcıya gerekli kolaylığı sağlayacağımızı ifade ediyoruz. Devletimizin hükümetimizin yayınlamış olduğu teşvik kapsamında Trabzon’umuzu teşviğe en mazhar iller arasında yer alıyor. Bu çerçevede bilindiği gibi Beşikdüzü OSB’de şu anda parsellerin tamamı tahsis edilmiş durumda. Buraya talip olan veya tahsis edilen şirketler kobi niteliğinde. Onların minimum on-onbeş kişi arasında vatandaşımızı istihdam ettiğini düşündüğümüzde bölgemizdeki istihdam açığının giderilmesinde önemli bir kaynak olduğunu, önemli bir girişim olduğnu ifade etmek isterim. Aynı şekilde yıllardır Vakfıkebir İlçemizde bir OSB yapmak üzere alınan arazide ödeme problemiyle karşı karşıyaydık. Hatta ilgililer paralarını alamadıkları iddiasıyla AİHM’ye kadar gitmişlerdi. Biz de devlet ile vatandaş arasında bu tür anlaşmatzlıkların bize yakışmadığını bu sorunun ortadan kaldırılması için vatandaşların alacaklarının ödenmesi düşüncesinden hareketle gerekli girişimlerde bulunduk Sanayi ve Ticaret Bakanımız sğeolsun gerekli parayı gönderdi şu ana kadar 5 milyon TL parayı gönderdi biz de anlaşmayı önermiştik, onların üçü hariç anlaşmayı kabul ettiler, diğerleri de umarız kabul ederler, böylece arsa sorunun kökten halledip oradan bir OSB kurulması çalışmasını fiilen en kısa zamanda başlatır ve Vakfıkebir ilçemiz ve havarisine de istihdam katkısını sağlamış oluruz.

[PAGE]

 

 

Akçaabat Şinik beldesinde bir OSB kurma çalışmamız devam ediyor. Onun yolu ve altyapısının yapılması için gerekli ihaleler yapıldı gerekli çalışmalar başladı. Her ne kadar altyapı çalışmaları devam etse de buraya şimdiden 60 yatırımcımız bizlere yönetime başvurdu. Bu da yöremizde sanayi olmaz diyenlere de bu anlamda bir cevap niteliğinde. Yöremizde turizm çok önemli bir sektördür ama istihdam açığının giderilmesinde sanayi de KOBİ özellikle olmak üzere önemli bir kalkınma ve gelişme ensturümanı olarak kullanılmakta. Ulaşım için çok büyük bir avantaj olan ve Trabzon’un tarihinde merkezi konumda olmasında ne büyük katkı sağlayan liman kenti olmamızdır. Arsin OSB ile hemen hemen aynı mesafede limana aynı mesafede olan şinik OSB’nin de bölgedeki yatırımcı için çok cazip yerlerden birisi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle bu tür OSB’lerdeki parselleri tahsis ederken, katma değeri yüksek olan yatırımların yapılmasına dikkat ediyoruz. Hem istihdam anlamında hem de yöre bölge ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak olan yatırımların çekilmesi nitekim, son dönemde Beşikdüzü de Türkiye’de de ilk defa üretimi gerçekleştirilecek diş yapımında kullanılan implant üretimi için güney Koreli bir firma ile ortaklaşa üretim yapacak İstanbullu bir yatırımcıya tahsis ettik. Aynı zamanda üniversitemizin, teknokentin burada olması Trabzon insanının bu alandaki girişimciliği de bu yatırımın buraya kaydırılmasında yatırım yeri olarak Trabzon’un seçilmesinde önemli faktörlerdir.

 

Dün bir yatırımcımız, bir hemşehrimiz beni memnun eden bir yatırım için arsa talep etmeye geldi. Bu yatırım ilk etapta 50 kişiyi istihdam edecek ama 500 kişiye kadar çıkabilecek benim burada iki yıldan beri düşündüğümüz fındığın içi bu kadar değerli de dışını yakmanın dışında neden etkin olarak bir sektörde kullanamadığımızı hayıflandığım bir sektörde yatırım yapacak. Fındık kabuğunun önemli bir mamulün üretiminde kullanıldığını gördüm. Fındık kabuğunun yüzde 80’inin bu bölgeden çıktığını düşündüğümüzde fındık kabuğunu etkin olarak kullanılacak bir yatırımın bir hemşehrimiz tarafından kurulacak olmasını çok önemli olarak değerlendiriyorum. Biz de kendisine arsayı tahsis edebilmek için gerekli çalışmaları başlattık inşallah en kısa zamanda bu yeri bulur ve kendisine tahsis etmiş oluruz. Bu hemşehrimizi tebrik etmek istiyorum. Hem katma değeri çok yüksek olan bu ürünü bulup bu bölgede üretmeye karar verdiği için.

[PAGE]

 

 

YATIRIM TALEPLERİ ARTIYOR

Çimento Fabrikası ile ilgili olarak bir yıldır çalışıyorduk. Bir Alman yatırımcı bir hemşehrimiz ile bu yatırımı gerçekleştirme niyetindeydi şirketi kurdular ancak bu yatırım ve ortaklık konusunda anlaşmazlığa düştüler ve bunu çözme aşamasındalar. Bu anlaşmazlık çözüldüğünde bu yatırım da ümit ve arzu ediyoruz ki bölgemizde gerçekleşmiş olacak. Arzu ediyoruz ki tüm yatırımlar kısa vadede gerçekleşsin daha fazla insanımıza aş ve iş sağlayalım. Ama yatırımı yapacak olanların kararı burada daha önemli. Onlar finansal durumlarını kendileri değerlendirecekler. Bize devlet olarak düşen yatırım için gerekli imkanları ve kolaylığı sağlamak.

YURT KAPASİTESİ ARTTI

 

Bölgemizde şu anda KTÜ’ye 45 bin öğrencimizin devam ettiğini ve onların bir kısmının Kredi Yurtlar’ın bir kısmının özel yurtlarda bir kısmının da yurt adı altında ev yada pansiyonlarda ama çok sıhhi koşullarda kalmadığını biliyoruz. Gelen öğrencilerimizin daha rahat koşullarda kalabilecekleri ev yurtlara ihtiyaç olduğu bir gerçek. Bu gerçekten hareketle teşvik kapsamında yurt yapımı da var. Bu anlamda Hollanda’dan bir dernek Trabzon’da yükseköğretim öğrencilerine hizmet etmek üzere kız ve erkek iki yurt yapmayı hedefleyerek bizden arsa talep ettiler. Gerekli yeri de buldular şu anda teşvik iznini de çıkardılar. Bu dernek 1200 öğrencinin kalabileceği kız ve erkek öğrenci yurt inşaatına ocak ayı sonlarında ümit ediyoruz ki başlayacak böylece Trabzon’da bu teşvik kapsamında 1200 öğrencinin kalacağı yurtların yapımına başlanıp bu yılın sonuna doğru hizmete açılmış olacak.

[PAGE]

 

 

BAKAN ÖZAK’A TEŞEKKÜR EDERİZ

Öğrenci yurtlarının ve kalma yeri sorununun giderilmesinde 2011 olimpiyatları çerçevesinde yapılan olimpiyat köyünün inşaatından da söz etmek gerekiyor. Bu köy her ne kadar 23-30 temmuz tarihlerinde gelecek sporcuların kalacağı yer olsa da daha sonra bu yurtlarımız üniversitelerimiz devam eden öğrencilerimizin kullanımına tahsis edilecek. Buradan da ekstra 3 bin civarında öğrencimizin kalacağı yurt kapasitesine de ulaşmış oluyoruz. Bu anlamda Kredi Yurtlar Kurumu’nun müdürüne ve bakanımız Faruk Özak’a da teşekkür etmek istiyorum. Bu alanda ciddi açığımız var işadamlarımız bu alana yatırım yapıp daha fazla öğrencimizin kalacakları tesis ve yurtları şehrimize ülkemize kazandırmaları konusunda çağrıda bulunuyorum.

 

GENÇLİK VE SPOR

 

Bu alanda şehrimizde çok gurur duyacağımız tesisleri hükümetimizin sayesinde gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu alanda yaklaşık 250 milyon dolarlık sportif altyapı tesislerini şehrimize kazandırmanın gayreti içerisindeyiz. 2011 olimpiyatları 9 branşta gerçekleştirilecek. Bu branşlardaki yarışların Of’tan Beşikdüzü’ne kadar ilçe ve şehir merkezimizde başarıl bir şekilde gerçekleştirilebilmeleri için tesislerin kusursuz olarak yapılması büyük önem arz etmekte. Yenilerinin inşa edilmesi eskilerinin de onarılıp uygun hale getirilmesi için hummalı bir şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Şu ana kadar tüm yatırımlarımız programlandığı gibi zamanında yürüyor. 2011 Olimpiyatlarına hepsi yetiştirilecek ve hazır hale getirilecektir.  

 

Gençlik Merkezleri İnşaatları. Çok önemli bir ilki gerçekleştiriyor. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde belediyelerimiz bize yer tahsis ettiği takdirde onlara birer gençlik merkezi yapımını, bazı ilçelerde başlattık bazılarında proje bazılarında ihale aşamasındayız. Bu kaynağı bize sağladığı için Bakanımız Özak’a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sportif altyapı anlamında nasıl özel bir konuma sahipsek aynı zamanda gençlik merkezleri anlamında da ilk ve özel bir konuma sahip oluyoruz. Bu merkezlerde gençlerimiz mesleki eğitimlerini ve sosyalizasyonlarını en iyi şekilde gerçekleştirip topluma entegre olmuş ve milletine katkı sağlayan bireyler olarak yetişmiş olacaklar.

[PAGE]

 

 

SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER

 

Akçaabat’ta 201 yataklı devlet hastanesinin inşaatı tamamlanmak üzere. Kaşüstü’nde 400 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi inşaatı tamamlanmak üzere. İkisi de bu yılın ilk yarısında Trabzon halkının ve bölge halkının hizmetine sunulacak. Böylece Trabzon sağlık turizmi anlamında merkez konumuna gelme noktasında önemli bir adım atmış olacak. Numune Hastanemizde cumartesi günleri 19 branşta poliklinik hizmetleri vermeye başladık. Yaşlı hastaların evde bakım hizmetini vermeye başladık. Hastaneyi gidip gelmesi her bakımdan problem olan vatandaşlarımızı üzmemek onların sağlık ihtiyaçlarını evlerinde karşılayabilmek için evde bakım hizmetini başlattık. Bu anlamda ambulanslarda önümüzdeki hafta geliyor. Onların tanıtımını da gerçekleştireceğiz. 20 ambulans ile evdeki yatalak pozisyonundaki hasta vatandaşlarımızın bizzat evlerine ayaklarına giderek bakımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Bu sağlıkta dönüşüm politikasının çok önemli bir hizmet safhasıdır.

 

Vakfıkebir Hastanesi’nin ek bina inşaatına başladık. Bu yıl içinde tamamlanmış olacak.

[PAGE]

 

 

GÜVENLİK HİZMETLERİ

 

Şehrimiz belirli dönemler maalesef hiç istenmeyen asayiş ve güvenlik problemleriyle karşı karşıya kalındı. Ama çok şükür başta siz değerli Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere tüm kesimlerin göstermiş olduğu duyarlılık sayesinde Trabzon’umuz ülkemizde yaşanılabilir en iyi kentler arasında gösterilmekte. Bunun ana unsurlarından birisi de güvenli şehir olmasıdır. Bu anlamda şehrimizde güvenliğin sağlanmasında katkısı olan ve duyarlı davranan tüm Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere medya ve polis ve jandarmamızın amir ve memuruna kadar tüm kesimlerine teşekkür etmek istiyorum. Suç ve suçluyla mücadelede hiçbir makam ve statü ayrımı gözetmeden, hiçbir gelir ayrımı gözetmeden tüm vatandaşlarımıza eşit seviyede yaklaşıyoruz. Kim suç işlerse onun adalete teslim edilmesi konusunda herkese eşit muamele ediyoruz. Kim suç işlerse cezasını görmesi için eşit muameleye tabi tutulacaktır. Güvenli ortamın sağlanmasında emeği geçen tüm kesimlere bir kez daha teşekkür ediyorum.

 

 

Silaha taraftar olan biri değilim. Fakat Trabzon’umuzda bu alanda inanılmaz bir talep var. Ve bu talebi de maalesef bizim üzerimize çok fazla olarak iletiyorlar. Tüm kamuoyundan bu alandan bana destek olmasını istiyorum. Ben de bunları isteyerek vermiyorum. Vermem şüphesiz hukukidir ama isteyerek veya anlayarak vermiyorum.

 

Kazma vurma aşamasına geldiğimiz Akyazı projesi. Dolgu ihalesi yapıldı. TOKİ sözleşmeyi imzaladı. Bugün yarın dolgu çalışmaları da kazmayı vurmaya da başlamış olacağız.

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
xacah - 7 yıl önce
peygamber sabrı varmış:)
Avatar
karsiyanlal - 7 yıl önce
sayın valim yatırımlarınız esnasında kurumlarınız , kandırmaca ve politik manevralarla insanların değerli yerlerini düşük paralarla gasp ediyor.. insanlar uyanıyor lakin iş işten geçiyor... ahı kalıyor... bu coğrafya ahları su yapar önüne katar ... tabakhane zağnos bahçecik ... devlet bilinç altında halkı karşısına alıyor... yarın bu halka ihtiyaç duyulduğunda bu halk bunu bu coğrafyada kin yapar önüne katar ... saygılar valim