7m


7m

hyundai

Sigortası olmayanlar dikkat!

SGK İl Müdürü Tahsin Halcı, genel sağlık sigortasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Halcı, "5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ge

Bölgesel 20.01.2012, 16:33
Sigortası olmayanlar dikkat!

SGK İl Müdürü Tahsin Halcı, genel sağlık sigortasına ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. 

Halcı, "5510 sayılı Kanunun geçici 12 nci maddesine göre; yeşil kart sahibi olanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

1 Ocak 2012 tarihinden sonra yeşil kartlı olmayanlar ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayanların genel sağlık sigortası tescili Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından re’sen yapılacaktır. Bu kişilerin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren bir ay içinde gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurmaları gerekmektedir" dedi.

Müdür Halcı, "Yapılan gelir tespiti sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden az olması halinde bu kişiler, primleri devlet tarafından karşılanarak Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında tescil edilecektir.

Yapılan gelir testi sonucunda; aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının
aylık tutarının asgari ücretin üçte birinden fazla olması halinde ise bu kişiler, Kanunun 60 ıncı maddesinin (g) bendi kapsamında tescil edilecektir.

Bu kapsamda tescil edilen kişilerden aile içindeki kişi başına düşen gelir miktarının aylık tutarı;asgari ücretin üçte birinden asgari ücrete kadar olduğu tespit edilenler 35.46 TL, asgari ücretten asgari ücretin iki katına kadar olduğu tespit edilenler 106.38 TL ,asgari ücretin iki katından fazla olduğu tespit edilenler 212.76 TL genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

1 Ocak 2012 tarihinden sonra yeşil kart vizesi dolanların ise vize tarihinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek gelir tespiti talebinde bulunmaları gerekmektedir. 

Gelir tespiti için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeyenler ise asgari ücretin iki katı tutarı üzerinden hesaplanan ( 212.76 TL ) genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.

2022 sayılı kanun kapsamında yaşlılık ve özürlülük maaşı alanlar otomatikman GSS li sayıldıklarından gelir tespiti yapmalarına gerek bulunmamaktadır. 

01/01/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi ve konuyla ilgili muhtemel sorunlara ilişkin acil çözüm üretmek amacıyla Müdürlüğümüzde kurulan GSS Koordinasyon Merkezinden bilgi alabilecekler" ifadelerini kullandı.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@