Bilim insanları yeni deprem haritasını tartışıyor

Trabzon Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Prof. Dr. Hakan Karslı, bilinçli ve topluma karşı sorumlu oda yöneticiliği anlayışı doğrultusunda KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile işbirliğine giderek Yeni Deprem Haritasını bilimsel tartışmaya açmışlardır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesinden Bilim İnsanları Yeni Deprem Haritasını ülkemiz ve Bölgemiz açısından tartışacaktır. 


 

•    Yeni Deprem Haritasında hangi kriterler kullanıldı?
•    Trabzon ve Rize illerinin deprem tehlikesi neden arttı?
•    Trabzon ve Rize illerinin jeolojik olarak deprem büyütme özelliği var mı?

Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Karslı konuyla ilgili topluma aşağıdaki mesajı veriyor:

 "Bildiğiniz üzere Türkiye Deprem ve Bina Yönetmeliği yaklaşık 21 yıllık bir çalışma sonunda güncellenerek 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan bu yeni yönetmelik ve yeni deprem tehlike haritası yayımlanmasını takiben beraberinde de birçok tartışmayı getirdi. Bu nedenle, kamuoyunda oluşan bu harita ile “Ne anlatılmak isteniyor?” veya “Haritadan ne anlamamız gerekiyor?” kapsamındaki birçok soruya bilimsel olarak açıklama getirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Dolayısıyla, yerbilimciler tarafından bu haritanın değerlendirilmesi ve bilimsel normlar çerçevesinde tartışılmasının çok yararlı olacağını düşünmekteyiz.

Bu kapsamda, Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi ve KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile birlikte organize ettiğimiz ve 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü yapılacak olan panelimizde, konusunda uzman kişilerce sunulacak dört bildiri ile yeni deprem tehlikesi haritası ”Yeni Deprem Tehlike Haritası Ne Söylüyor?” temalı olarak jeolojik ve jeofizik açıdan değerlendirilecek ve tartışılacaktır. Panelimiz 30 Mayıs 2018 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde saat 13.00 de başlamak üzere gerçekleştirilecektir.


 

YORUM EKLE

banner393