Bayburt'ta düve alım desteği için müracatlar başladı

TÜRKVET’e kayıtlı sığır işletmesi olan yetiştiricilere, en az 20 baş, en çok 100 baş düve alım bedelinin yüzde 30’u hibe olarak verilecek. 

Bayburt 11.05.2018, 12:01
Bayburt'ta düve alım desteği için müracatlar başladı

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut meraya dayalı besi hayvancılığının geliştirilmesi amacıyla yetiştirici bölgesi olarak belirlenen illerde etçi ve kombine ırklarda düve alımına yüzde 30 hibe desteği sağlanacağını belirtti. 

İl Müdürü Karabulut konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mera hayvancılığının yaygın olduğu illerde etçi ve kombine ırk düve alımlarına yüzde 30 hibe desteği sağlanmaktadır. İlimiz de bu destek kapsamında olup, 2018 yılı müracaatları başlamıştır. İl İlçe müdürlüklerine yapılacak müracaatlar 6 Haziran 2018 tarihinde sona erecektir. Yüzölçümünün % 56’sı mera olan ve mera hayvancılığının yaygın olduğu ilimizde bu destek, yetiştiricilerimizin hayvan alımına ve mevcut işletme kapasitelerini arttırmaya önemli bir katkı sağlayacaktır. Yetiştiricilerimizin başvuru ve detaylı bilgi için il ilçe müdürlüklerimizle irtibata geçmesini bekliyoruz. Yüzde 30 hibeli düve alım desteği başvuru şartlarımız: Başvurular işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru süresi 30 gündür. (Son Başvuru tarihi 06 Haziran 2018) Yetiştiricinin 1.1.2018 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıtlı işletmesi olmalıdır. Gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Destek istenen hayvan sayısı işletme kapasitesine uygun olmalıdır. (en az 20 baş, en fazla 100 baş) Destek miktarı düve başına Bakanlıkça belirlenen fiyatın (gebe düve 10.000 TL/baş, 8-13 aylık boş dişi sığır fiyatı 6.000 TL/baş) yüzde 30’u kadardır. Desteklenecek düveler; Simental, Kırmızı/Siyah Angus, Hereford, Limuzin, Şarole, Belçika Mavisi ve Jersey (Jersey sadece Doğu Karadeniz Bölgesi illerinde) ırklarından olmalıdır. Düve alım yerleri; Düve yetiştirici merkezlerinden, Hastalıktan ari işletmelerden, TİGEM’den, Damızlık sığır yetiştirici birliklerinden, Süt üretici birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden Başvuruda istenen belgeler; Başvuru dilekçesi, Başvuru formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge, Hayvancılık/Ziraat alanında eğitim belgesi fotokopisi (var ise) İşletmenin ari/organik niteliğine dair belge (var ise)” dedi. 

Başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişilerde aranacak şartlar ise şöyle açıklandı: 

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 26.08.2017 tarihinden itibaren 18 yaşını doldurmuş olmak. TÜRKVET sistemine kayıtlı sığır işletmesine sahip olduğuna dair güncel belgeyi veya tüzel kişilerin (birlik, şirket vs.) başvurularında işletmenin kurucu/ortaklardan birinin belirtilen şartlara haiz işletme sahibi olduğuna dair belgeyi başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir. İşletme kapasitesi ile talep edilen hayvan sayısı uyumlu olacaktır. Gerçek ve tüzel kişilerin kamudan bağımsız olması gerekir. Devlet memurları, kamu işçileri veya Devlet Üniversitelerinde görevli öğretim elemanları başvuramazlar. Yetiştirici/üreticiler yatırım kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler. Tüzel kişilikler, kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde hibe programlarında yer alan yatırım konusunda faaliyet yürüteceklerini belirtirler. Başvuruda bulunacak kişi ve kuruluşların yetkili kurul ve/veya organlarından; Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapması, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetki almış olmaları gerekmektedir. Aynı işletme için kapasitesi ne olursa olsun 2. bir yetiştirici/üretici tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Daha önce Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından damızlık hayvan alımı hibesi için yararlanılmış olan hibeler kapsamında aynı işletme için tekrar başvuru yapılamaz. Düve alımları; Düve Yetiştirici Merkezleri, Hastalıktan ari işletmeler, TİGEM, Tarım Kredi Kooperatifleri ile ortakları/üyeleri, damızlık yetiştirici/üretici örgütleri ve merkez birliklerinden temin edilerek gerçekleştirilir. Yetiştirici, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas düveleri ödemenin yapılmasından sonra mücbir sebepler hariç 3 (üç) yıl süre ile satamaz ve devredemez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar. Hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Konu hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen yetiştiriciler, İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat edebilirler." 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@