Anayasa Mahkemesi tarafından yayınlanan gerekçeli kararda, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu vurgulanarak, Anayasa'nın 90. Maddesi çerçevesinde Venedik Kriterleri'ne vurgu yapıldı.

Venedik Kriterleri çerçevesinde parti kapatmalarının son çare olarak ele alınması gerektiği belirtilen gerekçede, "Davalı partinin demokrasiyi ve laik devlet düzenini ortadan kaldırma veya anayasal düzenin temel esaslarını şiddet kullanarak ve hoşgörüsüzlükle tahrip etme amacı, bu amacı somutlaştıran eylemleri ve elindeki iktidar olanaklarını şiddet doğrultusunda kullandığına ilişkin veriler saptanamamış, bu eylemler kapatmayı gerektirecek ağırlıkta görülmemiştir" denildi.

Katsayı ve İmam Hatipler

Bir partinin demokratik yaşam için doğrudan açık ve yakın tehlike oluşturması durumunda siyasi partilerin kapatılmasına elverişli ağırlıkta olduğu kabul edilebileceğinin vurgulandığı gerekçede, "Partinin Anayasanın 68. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen 'demokratik ve laik cumhuriyet' ilkesine aykırı bazı eylemleri belirlenmiştir. Ancak davalı partinin bu doğrultudaki siyasal mücadelesini laiklik ilkesinin Anayasanın somut kurallarında ortaya çıkan tercihe uygun biçimde yürüttüğü savunulamaz" bilgisine yer veriliyor.

30 delil kabul edildi

Kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapatmaya gerekçe olarak gösterilen yüzlerce delil arasından, Mahkemece yapılan oylama sonucunda sadece 30'u delil odak tanımı için gerekçe olarak kabul edildi. Kapatma gerekçesinde, "Üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılması amacını taşıyan 5735 sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun'un laiklik ilkesine aykırılık nedeniyle iptal edilmesinin ardından davalı parti seçmen kitlesini eyleme ve şiddet hareketlerine teşvik etme gibi, üstlendiği iktidar gücünü bu yönde kullandığına ilişkin delile de rastlanılamamıştır" bilgisine de yer verildi.

KILIÇ'IN KARŞI OY YAZISI

Kapatma davasında karşı oy yazısı yazan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, "Rosa Loxenburg'un, özgürlük yalnızca ve daima farklı düşünenlerindir" sözleriyle karşıoy yazısına başlıyor.

Kılıç karşı oy yazısında, "Davalı siyasi partinin iktidar olduğu süreç içindeki tüm çalışmaları ve etkinlikleri birlikte değerlendirildiğinde, demokratik düzeni reddeden bir amacına ulaşılamadığı gibi eylemlerinin şiddet ya da şiddete çağrıyı içermemesi nedeniyle laikliğe aykırı fiillerin odağı olduğundan sözedilemez. Bu nedenle, ne kapatılma ne de Devlet yardımından mahrum bırakılma düşüncelerine katılmadım" dedi.