Modern Pozitif Bilimler

banner513

Akçaabat Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı tamamlandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen ve bölgede ilk olma niteliği taşıyan Akçaabat Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı sonuç raporu yayınlandı.

Akçaabat 29.01.2018, 20:08
Akçaabat Tarım ve Hayvancılık Çalıştayı tamamlandı

Akçaabat Belediye Başkanlığı ve Akçaabat Kaymakamlığının düzenlediği Akçaabat Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen Çalıştay sonuç raporunda yer alan maddeler şunlar;

BİTKİSEL ÜRETİM

1-Çiftçilere yönelik teknik bilgilendirme eğitimlerin artırılması,
2-Örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması, (Akçaabat’ın mikro klima iklim etkisinin avantajı)
3-Fındık verim ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması,
4-Üzümsü meyve yetiştiriciliğini geliştirilmesi (Çilek, kivi, kokulu üzüm vs) 
5-Paketleme ve soğuk hava deposu faaliyetlerinin oluşturulması(kooperatif bilinç çatısı altına) 
6-Tarımsal sulama alt yapısının ihtiyaç duyulan yerlerde tesis edilmesi ve iyileştirilmesi,
7-Coğrafi işaret alacak ürün sayısının arttırılması,
8-Tarım arazilerin yapılaşmaya açılmasının önüne geçilmesi,
9-Bitkisel, genetik kaynaklarının toplanması ve korunması,
10-Bitki besleme noktasında topraktaki ph analizleri ile tanımlamalarıyla üretim yapılması (toprak haritasının oluşturulması)
11- Yerel yönetimler, üreticilere ürününü satışta yerel pazarda modern stantlar tahsis etmeli,

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

1-Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta mera ve otlakların amacı dışında kullanılmasının engellenerek üreticilere tahsisinin yapılması, 
2-Mera ve otlaklar ya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, ya da tahsisli üreticilerce ıslah edilmesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca orman vasfını kaybetmiş alanların otlak olarak tahsis edilmesi için yasal düzenlemenin yapılması,
3-Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık ıslah edilmiş ırklarla yapılması, ıslah çalışmalarında kamu özel sektör eliyle suni tohumlamanın yaygınlaştırılması,
4-Özel Akçaabat Modeli belirlenerek hayvancılık yapılmalı, (Coğrafi işaretli Akçaabat Köftesi ve Trabzon Tereyağı üreten ve pazarlayanların işletmeler, alım garantili sözleşmeli olarak üreticilerle hayvancılık yapılmasına geçilmeli)  bu işletmelerin teşviklerle korunması ve desteklenmesi sağlanmalı, (materyal temini, kaba yem, süt ve et üretim teşvikleri)
5-Coğrafi işaretli ürün için hayvancılık yapanların kendi aralarında örgütlenerek faaliyetlerde bulunması, (üretici birlikleri, kooperatif vs) örgütlü olarak DOKAP, DOKA,TKDK vb kuruluşlardan birlikte üretim için projelerle destek sağlanması,
6-Coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilirliği, besi ve damızlık materyalinin temini için il dışına giden buzağıların buzağı toplama ve büyütme merkezlerinde (buzağı bank) kalmasının sağlanması,
7-Pazarlamada sorun yaşanmaması, devlet desteklerinden yeterince faydalanılması için ilçede ruhsatlı hayvan pazarları ve modern mezbaha veya kombinaların yapılması,
8-Sürü yöneticisi (çoban) sorununun çözümü için küçük ölçekli sayıdaki kendi sürüsünü yöneten işletme sahiplerine de çoban desteği verilmesi,
9-Büyükşehir yasasında tarım ve hayvancılık işletmelerinin ruhsat prosedürü ve maliyetlerinin düşürülmesi için yasal düzenlemeler yapılması,
10-Eğitim faaliyetlerinin artırılması, desteklemelerde tarım ve hayvancılık eğitimi alan gençlere öncelik tanınması, eğitim ile bilinçli kaliteli güvenli üretim yapılarak, hayvan sağlığı ve halk sağlığının temin sağlanması,


SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK

1-Ağ bakım donanım konusunda eğitim çalışması yapılması, (kadınlar grubu oluşturularak)
2-Ahşap balıkçı gemileri imalatı, bakım ve tamiri konularında kurslar düzenlenmesi,
3-Kıyı dolgu alanlarının belli plan doğrultusunda etkisinin bilimsel olarak araştırılması, deniz mera alanların araştırılması ve korunması, (yerel yönetimlerin dolgu planları kaynaklı sorun)
4-Balıkçı barınaklarının ihtiyaç doğrultusunda revize edilmesi, amacı dışı kullanımı engellenmesi ve balıkçılıkta farklı meslek gruplarından kişilerin olmaması,
5-Kıyı balıkçılığından kullanımı yasak olan misina ağlarının kullanımına yönelik yeniden çalışma yapılarak yasal düzenlemelerin yapılması,
6- Denizdeki yetiştiricilik tesislerine lojistik destek anlamında karada kapalı alan ayrılması, kıyı yapılarında elektrik ve su altyapı desteği verilmesi,
7-Deniz yetiştiricilik tesislerinin verimliliği arttırılarak, deniz işletmelerine yavru balık temininin sağlanması,
8-Günün şartlarına uygun toptancı balık halinin kurulmasıyla istikrar sağlanması,

ARICILIK

1-Arıcılık eğitimleri yaygınlaştırılarak artırılması (Arı kolonisi yönetimi, hastalıkları,  hijyen)
2-Arıcılık desteklerine birlikte projelerle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DOKAP, DOKA ve yerel yönetimlerce yeni desteklerin sağlanması,
3-Kaliteli üretilmiş ballar Akçaabat Balı ismi ile pazara sunulması,
4-Marka değeri oluşturulan Akçaabat Balını pazarlamada, yerel yönetimlerce satış stant noktaları ile desteklenmesi,
5-Üreticilerin bal üretiminin yanında polen, propolis, arı sütü gibi ürünleri de elde edecek ürün çeşitliliğine yönlendirilmesi,
6-Gezginci arıcıların konaklama sorununun çözümü için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yasal düzenlemelerin yapılması,
7-Orman ve Su İşleri Bakanlığı ilgili birimlerince yeni bal ormanlarının oluşturulması, erken ilkbahar, geç sonbaharda çiçeklenen bol polenli fidanların ücretsiz olarak taleplilere verilmesi ve dikim konusunda yerel yönetimlerce desteklenmesi,

ÜRÜN İŞLEME VE PAZARLAMA

1-Özel sektör desteği ile kalite kriterli soğuk zincirde süt toplamasının teşvik edilmesi,
2- Trabzon Tereyağı ve yöresel süt ürünleri için üretim ve pazarlama sektörüne alım garantili sözleşmeli süt sığırcılığı yapılması,
3- Akçaabat Köftesi üretim ve pazarlama sektörü için sözleşmeli besicilik yapılması,
4-Eğitimle ve uygulamalı olarak gençler görsel ikna edilerek garantili alımlı hayvancılığa yönlendirilmesi, 
5- Coğrafi İşaretli Akçaabat Köftesi yanında diğer ürünlerinde tescillerinin yapılması, standartlarının korunması pazar ve materyal sorunu yaşamamak için ruhsatlı hayvan pazarı ve mezbahaların yapılması,
6- Saha denetimlerinin yapılarak standartlar dışında kalanların men edilerek gerçek üreticilerin korunması sağlanması,


 


Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@