KATKI PAYI NÜFUSA GÖRE BELİRLENİYOR
Çebi, belediyelerin en büyük gelir kaynağının nüfuslarına göre İller Bankası’ndan aldıkları paylar olduğunu hatırlatarak “Bu da Ortahisar’ımız sınırları içinde resmi olarak ikamet edenlerin sayısına göre belirlenmektedir. Belediyemizin İller Bankası’ndan alacak olduğu payın artması, hizmet kalitemizin artması anlamına gelmektedir.  Ortahisar’da oturan bütün vatandaşlarımızın hak ettikleri hizmetleri alabilmeleri ve gerçek nüfusumuzla orantılı olarak hizmet ve projelerimizi yürütebilmemiz için bu konu çok önemlidir. 

OLUMSUZ YANSIMASI OLUYOR
Asli olarak ilçemizde oturup da ikametgâhları başka ilçelerde olan vatandaşlarımız nedeniyle maalesef hak ettiğimiz oranda merkezi bütçeden ve diğer kamu kaynaklarından yararlanamıyoruz. Gerçek nüfus oranımıza göre genel bütçeden pay alamadığımızdan dolayı da bu durum, hizmet ve projelerimizin finansmanına olumsuz olarak yansıyor.” ifadelerine yer verdi.

YIL SONUNA KADAR TAŞIYALIM
İkamet adresi değiştirme işlemlerinin son gününün 31 Aralık 2022 tarihi olduğuna vurgu yapan Çebi, şunları söyledi:  “Ortahisar’da yasayan bütün vatandaşlarımızdan ricamız, hak ettikleri hizmetleri alabilmeleri adına ikametgâhlarını ivedilikle Ortahisar’ımıza almalarıdır. Bu aynı zamanda resmi olarak Ortahisar’da ikamet eden vatandaşlarımıza karşı da sorumluluğumuzun gereğidir.”