Başbakanlık Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Ulusal Ajans) Koordinatörü Dr. Ahmet Tüken, AB Comenius Eğitim Programı'ndan 1995-1999 yıllarında 1 milyon kişinin 1,9 milyar Euro, 2000-2005 yılları arasında 2 milyon kişinin 3,6 milyar Euro hibeden yararlandığını belirterek 2007-2013 yılları arasında ise 7 milyar Euro hibe planlandığını söyledi.

Trabzon'da bir otelde düzenlenen Comenius Bölge Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Dr. Ahmet Tüken, 2008 yılında okul ortaklıkları projelerinden kabul edilen 388 projeye toplam 7 milyon 37 bin 520 Euro bütçe ayırdıklarını belirtti. Toplam 945 başvuru aldıklarını kaydeden Dr. Ahmet Tüken, “Yapılan başvuruların 798'i çok taraflı, 147'si iki taraflı projelerden oluşmaktadır.

Bunların yüzde 87'si kamu, yüzde 13'ü özel eğitim kurumlarından oluşmaktadır. Projelerin yüzde 49'u kabul edilmiştir. İstanbul 52 proje ile birinci sırada yer alırken, Trabzon'dan 4 okulumuzun projeleri kabul edilmiştir. Bu okullarımızı kutluyorum. Ulusal Ajans olarak başta Trabzon olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nden daha çok proje bekliyoruz” dedi.

Trabzon ve çevre illerden katılan toplam 100 eğitimciye programın amaçları ve hedefleri ile bilgi veren Dr. Ahmet Tüken, “Programın amacı; benzer konularda çalışan eğitim kurumları arasındaki işbirliğini artırmak, bilgi ve tecrübe alışverişi yapmak, yeni müfredatlar ve eğitim araçları geliştirmek, en iyi uygulamanın ortaya çıkmasını sağlamak, en iyi uygulamayı yaygınlaştırmak, Avrupa'da eğitimin kalitesini artırmak, bilgi toplumuna ulaşmak ve istihdamı artırabilmek için eğitim sisteminin tüm ihtiyaçlarını karşılamak.

Bunun yanı sıra kültürlerarası diyaloğu artırmak, sosyal dışlanmışlıkların önüne geçmek, eğitimin önündeki tüm engelleri kaldırmak ve güncel bilgiye erişerek istihdamı artırmak” diye konuştu.

Programın en önemli önceliğinin aktif AB vatandaşı olduğunu kaydeden Dr. Tüken, programın hedeflerini şöyle sıraladı:

“Öğrencilere ve eğitim personeline Avrupa'daki farklı kültürleri, dilleri ve düşünce yapılarını tanıtmak. Öğrencilere kişisel gelişimleri, gelecekteki kariyerleri ve aktif bir Avrupa vatandaşı olmaları yolunda gerekli olan temel yaşam becerilerini elde etmeleri için yardım etmek.

Okullar ve öğretmen yetiştiren kurumlar arasında uluslararası işbirliği ve değişimi teşvik etmek. Okul eğitimi sektöründe kültürler arası eğitim girişimlerini ve bu alanda öğretmenlerin yeteneklerini geliştirmek. Irkçılık ve yabancı korkusu/düşmanlığıyla mücadeleyi desteklemek ve önyargıları ortadan kaldırmak.

Pedagojik metodlar ve materyaller geliştirmeyi teşvik etmek. Okulların idaresine yönelik güzel çalışmaların ve yeniliklerin uluslararası boyutta yaygınlaştırılmasını desteklemek. Eğitimde dışlanma ve okulda başarısızlıkla mücadele etmek, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak ve eğitimin bütün sektörlerinde fırsat eşitliğini sağlamak için yöntemler geliştirmek ve bunları yaygınlaştırmak.

Okul eğitiminde ve bu alanda görev yapan personelin eğitiminde BIT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) kullanımını teşvik etmek. Öğretmen ve öğrencilerin özgüvenlerini artırmak ve Avrupa vizyonu kazanmalarını sağlamak. Modern yabancı dillerin öğretimini teşvik etmek.Yabancı dil öğretmenlerinin pedagojik yeteneklerini geliştirmek. Öğretilen yabancı dil çeşitliliğini artırmak.

Bütün öğretmen ve öğrencilerin konuşabildikleri yabancı dil sayısını artırmak ve konuşma düzeylerini yükseltmek. Değişik kültürlere yönelik farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmek.”

Öte yandan Comenius Program Uzmanı Onur Aydemir, “Comenius Asistanlığı, Hizmet İçi Eğitim Kursları, Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri”, Ortak Konulu Program Uzmanı Davut Gazi Benli, “hazırlık ziyaretleri”, Comenius Program Uzmanı Güngör Alam ise “Comenius Okul Ortaklıkları” konularında sunumlar yaptı.

COMENİUS KİMDİR ?

Iohan Amos Comenius, bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içinde 1592-1670 yılları arasında yaşamış, din bilimci, düşünür ve pedagog. Uluslararası eğitim kavramını öne süren ilk bilim adamı olan Comenius, evrensel eğitim alanındaki çalışmaları nedeniyle 'Milletlerin Öğretmeni' ünvanını aldı.