Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünce Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''14. Ulusal Ergonomi Kongresi''nin açılış törenine, Trabzon Valisi Nuri Okutan, Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, KTÜ Rektör Vekili Necati Tüysüz, çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Özok, kısaca, fiziksel çevrenin, insana uyumlaştırılması süreci olarak tanımlanan ergonominin, iş sağlığı ve güvenliği, verimlilik, bireysel üretkenlik, yaşam kalitesi, insanca çalışma, toplam kalite yönetimi gibi konulardaki katkısının tartışmasız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, bu konuda araştırmacı ve uygulayıcılar eliyle daha yapması gereken çok iş olduğunu ifade eden Özok, bu bilime olan ilginin gittikçe artmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Ergonominin bir başka yönünün de insanlara, bilimsel düşüncenin önemini, yaşamın her alanında hatırlatması olduğunu vurgulayan Özok, ''Yaşadığımız çevrenin, kullandığımız her araç ve gerecin ergonomik ilkelere uygun olmasını sağlamak, algıladığımız bilgileri bilişsel ergonominin ilkelerine göre değerlendirmek, bilimsel bir bakış açışı kazanmak yönünden son derece önemlidir'' diye konuştu.

Özok, ergonomi konusunda Türkiye'de yapılacak çok şey olduğunu belirterek, ''Disiplinler arası niteliğe sahip olan ergonomi bir lüks değildir ve işin olduğu her yerde vardır'' dedi.

Dünya Ergonomi Kongresi'nin 2015 yılında Türkiye'de yapılması için teklif sunduklarını ifade eden Özok, Türk Ergonomi Derneği'nin, Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkasları içine alan çalışma alanına sahip olması nedeniyle, bölgede liderlik üstlenmesinin söz konusu olduğunu vurguladı.

-KONGRE BAŞKANI ÜÇÜNÇÜ-

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Kongre Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kemal Üçüncü de toplumun gelişmesine önemli katkılar sağlayan işletmelerin temel amacının kar etmek olduğunu, ancak günümüzde, sosyal sorumluluk fonksiyonunu yerine getirmek amacının da önem kazandığını söyledi.

Günümüzde işletmelerin, varlıklarını sürdürmek ve büyüme amaçlarını gerçekleştirmek için iç dinamikleri yanında dış çevre faktörlerinin de etkisi ile ulusal ve uluslararası düzeyde girişimleri sürdürmek durumunda olduklarını vurgulayan Üçüncü, şöyle devam etti:

''Günümüzde insan ihtiyaçlarının çeşitlenmesi, teknolojik değişim ve gelişim, küreselleşme gibi unsurlar, çalışan insanların yeteneklerini bedensel ve düşünsel açıdan çeşitlendirmekte ve zorlamaktadır. İnsanın fiziksel ve düşünsel yeteneklerini daha etkin ve verimli olarak kullanabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen makine, teçhizat ve donanımların insanın özellik ve yetenekleri dikkate alınarak geliştirilmiş olması iş verimini de artırmaktadır.

Aynı şekilde çalışma ortamı ve gerekli donanımın fiziksel çevre faktörleri, iş organizasyonu, yönetsel ve iletişim sistemlerinin de insanın yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine göre tasarlanması gerekir.''

İki gün sürecek kongrede bilişsel ergonomi, iş sağlığı ve ergonomi, donanım ergonomisi, insan performansı, tekstil sektöründe ergonomi gibi çeşitli konularda 35 araştırma kurumu ve üniversiteden katılımcılar tarafından 83 sözlü bildiri sunulacak.